خرید ملک در رهن بانک

پرسش: من آپارتمانی را با مبایعه نامه خریداری کردم و آپارتمان در رهن بانک بوده، آیا می توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی ملزم کرد؟ پاسخ: در اینجا چند حالت متصور است: ۱- اگر با علم به اینکه آپارتمان در رهن بانک قرار گرفته آن را معامله می کردید در این حالت معامله ی […]