عسر و حرج در قانون

مصادیق عسر وحرج در قانون کدامند ؟ ۱-ترک زندگی توسط شوهر حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب بدون عذر موجه. ۲-اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک آن‌ها یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک […]

شرایط طلاق و حضانت

آيا شوهر در شهر ديگري مي تواند زن خود را طلاق بدهد؟ فرزند تحت حضانت چه كسي در مي آيد و خانم در چه تاريخ‌هايي مي تواند فرزند خود را ببيند؟ پاسخ: الف) حضانت طفل دختر و پسر تا سن هفت سالگي بر عهده مادر مي باشد. ب) چنانچه شوهر بخواهد زن خود را طلاق […]