نوشته‌ها

دفاع مشروع چیست؟

پرسش:
در چه مواردی در درگیری ها، دفاع از خود جرم محسوب نمی شود؟

پاسخ:
شخص در صورتی حق دارد به دفاع مشروع بپردازد که در مقام دفاع از جان، مال و ناموس خود يا ديگري يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر تجاوز يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد كه آن عمل به طور ذاتي جرم محسوب مي شود. مانند قتل، ضرب، جرح و…که در این صورت اقدام وی دفاع مشروع محسوب خواهد شد منوط به اینكه:

الف – دفاع او متناسب با تجاوز و خطر باشد و عمل او بيش از حد لازم نباشد.

ب – امكان اطلاع به مأموران انتظامي بدون فوت وقت ممكن نباشد يا اينكه مداخله آنها در رفع تجاوز يا خطر مؤثر نباشد. به عبارت ديگر، وجود تمام اين شرايط ضروري و لازم است و عدم تحقق آنها، موجب خواهد شد كه دفاع، مشروع تلقي نگردد.

ج – دفاع از جان يا ناموس يا مال يا آزادي تن ديگري هنگامي مشروع محسوب مي شود كه او قدرت دفاع نداشته و نياز به كمك داشته باشد. مقاومت در مقابل مأموران امنيتي و انتظامي هنگامي كه مشغول انجام وظيفه هستند، دفاع محسوب نمي شود. مگر اينكه ثابت شود آنها از حدود وظيفه شان خارج شده اند و برابر شرايط و اوضاع و احوال بيم آن مي رود كه عمليات شان موجب قتل يا صدمه يا تعرض به ناموس شود كه در اين صورت دفاع جايز خواهد بود.

 

 

جهت تعیین وقت مشاوره رایگان حضوری با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید.

۰۲۱۲۶۱۵۰۵۸۵
۰۲۱۲۲۸۳۷۰۶۷