حق انتخاب وکیل توسط متهم

شرایط درخواست متهم برای انتخاب وکیل چیست؟ بطبق قانون آیین دادرسی کیفری متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می‌‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را […]

مسئولیت تعهد کیفری و حقوقی چه فرقی دارد؟

هدف از مسئولیت کیفری مجازات مجرم است که به منظور دفاع از جامعه، پاسداری از نظم، جبران خسارت عمومی و نیز اصلاح و تنبّه سایر افراد به مورد اجرا گذاشته می شود ولی هدف از مسئولیت حقوقی(مدنی)، جبران خسارت شخص زیان دیده است. از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه […]