فرقی بین مبایعه نامه و قولنامه چیست؟

پرسش: فرقی بین مبایعه نامه و قولنامه چیست؟   پاسخ: در این باره در یک عبارت خلاصه می توان گفت که قولنامه تعهد بر انجام معامله است و یک حق رجحان برای کسی که تعهد به نفع او شده به وجود می آورد و فروشنده را ملزم می کند تا برابر تعهد قولی که به […]

آیا مبایعه نامه سند رسمی است؟

پرسش: با تشکر از توضیح شما راجع به سند رسمی سوال من اینه که آیا مبایعه نامه ها یا قولنامه های تنظیمی در بنگاه ها و املاک سند رسمی است؟   پاسخ: با تعریفی که از سند رسمی شد پر واضح است که این گونه نوشته ها سند رسمی محسوب نمی شوند و سندی عادی […]