تعیین‌تکلیف حساب‌های بدون گردش مالی

جزئیات تصمیم بانک مرکزی برای تعیین‌تکلیف حساب‌های بدون گردش مالی حمیدرضا غنی‌آبادی، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی: تعداد بسیار زیاد حساب‌های سپرده بانکی بدون گردش مالی، یکی از مشکلاتی است که نظام بانکی طی سالیان اخیر با آن مواجه بوده، است؛ این موضوع باعث شده هزینه‌های گزافی به بانک‌ها و موسسات اعتباری […]